УЧИЛИЩА

България

Новините от училище с Мария Господинова

– предаване за ученици, учители и родители 117СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Бухово

РАДИО УСМИВКА

Испания

Предаване за Българските Неделни училища. В неделя от 10:00 ч.

РАДИО УСМИВКА

Германия

Информация в процес на обновяване